Enquête Zoniënwoud

In samenwerking met Agentschap voor Natuur en Bos onderzoekt Gwendolyn Van de Velde in het kader van haar Masterproef de recreatiewaarde van het Zoniënwoud en de meningen over de investeringen rond het Life+ OZON project. Om deze enquête in te vullen, is het noodzakelijk dat men het Zoniënwoud reeds bezocht heeft. De antwoorden zijn volledig anoniem en de resultaten worden enkel gebruikt voor dit onderzoek. Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 15 minuten.

https://odisee.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eKXdymAAC1FqGQR​