AfricaMuseumwandeling in het park!

Op 30 april 1910 opende koning Albert I het Museum voor Belgisch-Congo, het huidige AfricaMuseum. Dat dit museum niet toevallig in Tervuren staat, kan je ontdekken via een geïllustreerde “AfricaMuseumwandeling” langs negen infopanelen tussen de kerk van Tervuren en het AfricaMuseum die de ontstaansgeschiedenis van het museum vertelt.

Het verhaal van het AfricaMuseum begint bij de wereldtentoonstelling van 1897 in Brussel. Op aansturen van koning Leopold II werd het koloniale luik van de tentoonstelling ondergebracht in het ‘Koloniënpaleis’ in Tervuren. Onder meer opgezette dieren, bodemstalen, voedingsmiddelen, etnografische en artistieke voorwerpen uit Congo werden in de zalen ondergebracht, naast kunstwerken uit België. In het park werden Afrikaans dorpen opgetrokken, waar overdag Congolese inwoners vertoefden. 269 Congolezen vatten de tocht aan naar Tervuren om tijdens de maanden juli en augustus de ‘authentieke dorpen’ te bewonen. Twee van hen stierven tijdens de overtocht, zeven tijdens de tentoonstelling, vooral in de kille en vochtige maand augustus. Leopold II zag de koloniale tentoonstelling als een propaganda-instrument om zijn koloniale project in een positief daglicht te stellen. In 1898 werd de tijdelijke tentoonstelling omgevormd tot het eerste permanente museum in het teken van Congo. Van meet af aan was de instelling zowel museum als wetenschappelijk instituut.

De gemeente Tervuren ontwikkelde deze wandeling i.s.m. het AfricaMuseum. Een brochure wordt zowel in het museum als in het toeristisch bezoekerscentrum gratis verspreid en kan ook hier gedownload worden.