Zoniënwoud erkend als Unesco-werelderfgoed

Een deel van het Zoniënwoud wordt ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Dat heeft het Werelderfgoedcomité beslist tijdens zijn conventie in Krakau. De drie Belgische gewesten hadden samen een kandidatuur ingediend voor het Zoniënwoud. Het Zoniënwoud is ook het enige bos dat zowel in Brussel, Vlaanderen en Wallonië is gelegen. Het is evenwel niet het volledige Zoniënwoud dat erkend wordt als werelderfgoed. Het gaat specifiek om de delen die als integraal bosreservaat zijn aangeduid en waarin ook geen enkel beheer meer gebeurt.